Raziskovalni izlet: Rakov Škocjan, Unška koliševka in Planinska jama

V nedeljo 2. aprila smo se planinci iz PD Podnanos odpravili na raziskovalni izlet na Notranjsko. Prvo smo obiskali slikovito kraško dolino Rakov Škocjan, ki leži med Cerkniškim in Planinskim poljem. Izoblikovala jo je reka Rak, ki izvira iz Zelških jam, pol tretji kilometer teče po površju in nato zopet ponikne v Tkalci jami. Celotno območje je polno kraških pojavov, po dolini pa je urejena naravoslovna učna pot, ki nas je popeljala po enkratnem naravnem okolju krajinskega parka. Vrhunec obiska je bil ogled Velikega in Malega naravnega mostu in spust k izviru.

Naslednja točka ogleda je bila skrivnostna Unška koliševka. Koliševka je oblika udorne kraške doline katere značilnost je, da je porasla z drevjem. V gozdovih planotastega kraškega sveta, povsem v bližini nekdanje Rapalske meje med Planinskim poljem in Rakovim Škocjanom, najdemo več kot 100 metrov globoko in okoli 150 metrov široko udorno jamo. Gre za naravni spomenik, v katerem domuje več ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Glavna zanimivost so podzemni vojaški bunkerji, ki se raztezajo ob tej kraški kotanji in se končajo celo sredi prepadov udorne jame. Zgradili so jih italijanski vojaki med obema vojnama, ki so to takratno obmejno, najlažje prehodno območje za prehod s Primorske v Ljubljansko kotlino zelo utrdili. Zgradili naj bi kar 15 km rovov, vendar so jih kasneje zalili z vodo in zabetonirali. Tako nam je za ogled ostalo »le« 1,5 km. Za vse pohodnike, bilo nas je okrog 45, je bil obhod s svetilkami po rovih zanimivo doživetje.

Še naprej smo sledili reki Rak, ki nas je pripeljala v Planinsko jamo. Jamo sestavljajo 6,65 km podzemnih rovov in je del Postojnskega jamskega sistema. S Postojnsko jamo jo povezuje podzemna reka Pivka, ki priteka v Pivški rokav Planinske jame. Oba vodna toka se v Planinski jami, približno 300 m za vhodom, združita v reko Unico. Gre za eno največjih podzemnih sotočij v Evropi. Tu prebiva tudi človeška ribica, katero smo tudi videli. Predhodno smo se udeležili tudi predavanja o tej posebni jamski živalci, ki je potekalo v Ravbarjevem stolpu. Nazaj grede smo na avtobusu imeli zabavno nagradni kviz, v katerem so navzoči pokazali veliko znanja pridobljenega pri pouku v naravi.

Marko Nabergoj


Več v galeriji

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck