Planinski krožek

Organizirano planinstvo v šoli ali vrtcu je oblika dejavnosti oziroma aktivnosti, ki omogoča učencem vseh starostnih skupin pridobivanje in osvajanje znanj s področja planinstva. Spoznavanje planinske opremeObenem pa ponuja priložnost za pogovor, igro ter medsebojno spoznavanje in spletanje novih prijateljskih vezi. Osnovni cilj mladinskega odseka, ki znotraj planinskega društva povezuje mlade planince, je navajanje mladih na aktivno preživljanje prostega časa v naravi oziroma uresničevanje cilja “gorništvo kot način življenja”. Preko zastavljenega cilja želimo pri mladih razviti pozitiven odnos do narave, njenih naravnih lepot in bogastev, želimo jim razviti občutek za gibanje v gorskem svetu in jih pripravljati na nadaljnjo gorniško, vzgojno in športno dejavnost.

Dnevnik mladega planincaOsnovnošolcem od 1. do 9. razreda je namenjena akcija Mladi planinec, ki jo preko organiziranih planinskih krožkov po šolah izvajajo mladinski odseki. Učenci v dnevnik vpisujejo in opisujejo svoje prehojene poti in dosežene vrhove. Za določeno število opravljenih izletov so nagrajeni z bronastim, srebrnim ali zlatim znakom mladega planinca.

Na vrhu KjeclaV drugi polovici osnovnošolskega izobraževanja se začnejo učenci seznanjati tudi z zahtevnejšimi oblikami gorništva. Udeležujejo se zahtevnejših pohodov oziroma tur, orientacijskih tekmovanj in še česa. Vsa ta udejstvovanja pa zahtevajo določena znanja in spretnosti s področja planinstva. V ta namen mladinski odseki organizirajo planinsko šolo, ki poteka v obliki predavanj ter izletov v naravo. Planinska šola zajema 14 področij oz. predmetov: lik planinca, zgodovina planinstva, organizacija planinstva, spoznavanje gorstev Kostanjev piknik 2006in gorniško izrazje, poznavanje in varstvo gorske narave, planinska oprema, gibanje v gorah, nevarnosti v gorah, vremenoslovje, orientacija, planinske poti, prehrana v gorah, prva pomoč in gorska reševalna služba.

Tudi v mladinskem odseku PD Podnanos največ časa namenimo delu z mladimi planinkami in planinci. Začetki delovanja planinskega krožka na OŠ v Podnanosu segajo že v leto 1995, ko se je prve predstavitve krožka udeležila velika skupina navdušenih planinčkov. Od takrat naprej pa vse do danes je planinski krožek obiskovalo veliko število otrok. Nekateri med njimi so danes aktivni člani mladinskega odseka, ki preko različnih aktivnosti posredujejo znanje mlajšim generacijam.

Galerija: Planinski krožek

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck