Članarina PD za leto 2023

Vrste in višina članarine za leto 2023

Kategorija članstva Priporočena članarina [€]
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 68,00
A/d in A/i – družinski popust, popust za invalide 61,80
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00
B/d in B/i – družinski popust, popust za invalide 25,80
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 21,00
S+Š/d in S+Š/i – družinski popust, popust za invalide 17,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 9,00
P+O/d in P+O/i – družinski popust, popust za invalide 7,20
IN invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanja 9,00
IN/d – družinski popust brez zavarovanja 7,20

 

Družinski popust (/d) se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

Kartončki z informacijami o zavarovanju za reševanje v tujih gorah

Kartončkov v letu 2023 ni več v samostojni obliki. Vse informacije o aktiviranju asistence so dosegljive na spletnem portalu clanarina.pzs.si v zavihku Aktiviranje asistence v tujini, prijava nezgode. Kartonček je vključen v zgibanko o članstvu, kjer si ga posameznik, ki se to posebej želi, izreže in shrani v fizični obliki.

Članarino za leto 2023 lahko poravnate tudi na TRR SI56 0475 1000 0314 379 Nova KBM d.d., namen plačila: Članarina 2023, Sklic SI 99 ali pa 4.2.23 na Občnem zboru PD ali 10.2.23 in 24.2.23 od 18. do 19. ure v društveni pisarni v Podnanosu (nad trgovino) ali pri Irmi Božič po predhodnem dogovoru na 040 154 260.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck